Jump to content

Provádíme základové desky "Na klíč"

Obsah dodávky:

 • Skrývka ornice
 • Zaměření a vytýčení stavby geodetem
 • Zhotovení laviček
 • Vyznačení základových pasů
 • Hloubení základových pasů
 • Položení zemnící pásky FeZn
 • Protažení vodovodních přípojek a elektrického vedení
 • Betonáž základových pasů - betonová směs tvrdosti C 12/15
 • Zdění betonových šalovacích a/nebo pohledových tvárnic
 • Betonáž šalovacích tvárnic
 • Hutnění podkladové zeminy
 • Navážka a hutnění podkladové stavební sutě nebo recyklátu
 • Položení ležaté kanalizace dle aktuální projektové dokumentace
 • Položení výztuže - sítě kari dle specifikace v projektové dokumentaci
 • Šalování betonové desky řezivem
 • Betonáž desky betonovou směsí tvrdosti C 16/20 a následné uhlazení vibrační latí

Pro cenovou kalkulaci stačí zaslat kopii (např. PDF) základové části projektové dokumentace na náš email.

AS servis Velox
Milady Horákové 12
České Budějovice
370 05
Česká republika
IČ:
DIČ
Napište nám