Jump to content

Od historie k současnosti

VELOX-WERK GmbH je rakouskárodinná firma s desítkami let bohatých zkušeností ve stavebnictví, která začala s výrobou izolačních desek VELOX v roce 1956. Dnes už využívá bezchybně propracovanou technologií výroby stavebního systému VELOX, který je vhodný pro všechny druhy staveb. V současné době žije v Rakousku na 50 tisíc rodin v domech a bytech postavených stavebním systémem VELOX a ročně jich přibývá více než 2 tisíce. S použitím technologie VELOX však postavíte nejen rodinné domy a bytovou zástavbu, ale také jakékoliv občanské objekty počínaje obchodním stavbami, administrativními budovami přes školy, sportovní centra, hotely, průmyslové a zemědělské stavby až po protihlukové bariéry.

Stavební systém VELOX se postupem času úspěšně rozšířil i mimo území Rakouska, takže závody na výrobu desek VELOX najdete v Japonsku, Bulharsku, Iránu a Indonésií. Také v České republice založila rakouská VELOX-WERK GmbH v roce 1995 svou dceřinnou společnost pod názvem VELOX-WERK s.r.o. Hranice. Kromě ní působí v ČR prodejní a stavební organizace, které poskytují kompletní služby a vyhoví tak veškerým požadavkům zákazníka. Během krátké doby působení firmy VELOX-WERK s.r.o. v České republice byla postavená řada zajímavých objektů ze stavebního systému VELOX.

Stavební systém VELOX patří mezi osvědčené technologie

Stavební systém VELOX, nazývaný také systém ztraceného bednění ze štěpkocementových desek, vznikl již v roce 1956 v Rakousku. Rodinná firma VELOX-WERK GmbH, která výrobu izolačních desek VELOX zahájila, využila svých bohatých zkušeností ze stavebnictví a uvedla tak na trh stavební systém, který své přednosti uplatňuje při stavbách rodinných domů, několikapodlažních bytových domů, nemocnic, škol, obchodních a administrativních objektů atd. Technologie výroby využívá přírodních materiálů – dřeva a cementu, je energeticky nenáročná a nevznikají při ní žádné exhalace nebo nebezpečné odpady, které by zatěžovaly životní prostředí.

Systém VELOX se postupem času úspěšně rozšířil i mimo území Rakouska, takže závody na výrobu desek VELOX najdete i v Japonsku, Bulharsku, Iránu, Rusku a České Republice. Z hlediska objemu prodeje patří k nejperspektivnějším trhům : Rakousko, SRN, Itálie, Polsko, Maďarsko, Česko, Ukrajina.Na českém trhu se stavební systém VELOX objevuje od roku 1970, kdy se z něho stavěly zejména školy a školky. V této době se však oproti rakouskému originálu nepoužívala tepelně-izolační vrstva ze stabilizovaného polystyrenu na vnějších deskách.

Také současná kvalita desek VELOX (a zejména nové desky se zvýšenou pevností VELOX WSD 35) je mnohokrát vyšší než kvalita tehdy používaných desek. Za opravdový vstup originálního stavebního systému VELOX na Český trh tak můžeme pokládat otevření nové výrobny desek VELOX v roce 1995 v Hranicích na Moravě, jejímž majitelem je rakouská firma VELOX-WERK. Vysoké nároky na kvalitu jsou ze strany rakouských majitelů samozřejmostí, a proto se nyní může firma VELOX-WERK pochlubit certifikátem systému řízení kvality ISO 9001. Příprava na tuto certifikaci probíhá v současné době také ve výrobně v Hranicích na Moravě.

Popis stavebního systému VELOX

Stavební systém VELOX, zvaný také systém ztraceného bednění, představuje technologií monolitických staveb, při níž se stěny a stropy betonují do předem připraveného bednění ze štěpkocementových desek VELOX, které se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí.

Dřevo je výchozí surovinou pro výrobu desek VELOX (89%). Dřevěná štěpka se smísí s cementem (9%) a vodním sklem (2%). Vodní sklo stabilizuje desky proti vlhkosti a zajišťuje jejich odolnost proti plísním a hlodavcům. Cement zajišťuje pevnost a soudržnost desek. Směs se plní do forem a stlačuje se vysokým tlakem. Dřevěná štěpka, cement a vodní sklo spolu vytvářejí velmi pevný konstrukční materiál.

Desky VELOX přebírají vlastnost dřeva, takže jsou velmi dobře opracovatelné, lze je řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek. Poréznost jejich povrchu zajišťuje jednak vynikající spojení s omítkou a betonem a zároveň dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku. Desky VELOX jsou hygienicky nezávadné, jejich protipožární odolnost je vysoká (WSD – třída A látky nehořlavé, WS – třída B nesnadno hořlavé). Tepelně izolační vlastnosti desekse ve spojení s tepelně izolačním materiálem (polystyren PSB 20)mnohonásobně zvyšují na hodnoty, které vysoce převyšují běžné materiály.

Proč je VELOX nejvhodnějším materiálem pro Váš dům

Technologie stavebníhosystému VELOX dovoluje značné prostorové ztvárnění budov, neboť se snadno přizpůsobuje členitým půdorysům (oblouky, zalomené hrany) a tvarům (obloukové překlady otvorů), vytváření balkónů, lodžií, ustupujících pater, apod. Má široké uplatnění pro různé druhy staveb, bez jakéhokoliv omezení architektonického řešení dispozic a tvarů. Nabízí řešení jak pro individuální výstavbu rodinných domů, tak pro půdorysně i výškově náročné stavby občanské, průmyslové i zemědělské.

Kvalita stavebního systému VELOX rozšiřují možnosti jeho použití pro nadstavbu domů, lehké stavby a vestavby všeho druhu. Lze jimi provádět odhlučení části výrobních hal nebo místností, protihlukové bariéry. Systém VELOX Vám zajistí komplexní dodávku obvodových a vnitřních nosných stěn, příček a stropů z jednoho systému. Vyhnete se tak nevhodnému kombinování různých materiálů s odlišnými vlastnostmi. Stavební systém VELOX Vám garantuje vysokou životnost, která je dána 15 cm nosným betonovým jádrem obvodových a vnitřních nosných stěn. Masivní a stabilní monolitická konstrukce rozšiřuje možnosti použití i pro oblast se zakládáním v málo únosných zeminách, se zvýšeným nebezpečím sedání nebo s jinak geologicky náročnými podmínkami (zemětřesení, povodně apod.).

Originální stavební systém VELOX je ve stavebnictví spolehlivě používaný již od roku 1956. Stavební systém VELOX se opírá o nejnovější poznatky v tepelné technice a nabízí integrovanou tepelnou ochranu stěn i stropů bez tepelných mostů. Vnější strana stěn (s vysokým tepelným odporem R=3,536-6,314 m2KW-1 a nově také součinitel prostupu tepla U=0,270-0,154 Wm-1K-2) zabraňuje průchodu chladu do stěn a tím jejímu prochlazování. Na druhé straně betonové jádro s vysokou tepelnou akumulací (zhruba 7x vyšší než u klasických materiálů a asi 22x vyšší než u plynosilikátů) vrací teplo, které se v něm nashromáždilo přes den, v noci zpět do místnosti. Stavební systému VELOX s vysokým tepelným odporem nabízí v základní nabídce tloušťku obvodové stěny pouhých 32 cm a při zachování statických a stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí přispívá k získání větší obytné či užitné plochy domu.

Montáž stavebního systému VELOX je vysoce hospodárná a rychlá, s minimálním použitím mechanizmů a zařízení staveniště (stačí el. energie 220 V), prověřená a osvědčená na mnoha stavbách. 20% hmotnosti stavebního materiálu je manipulováno ručně (desky VELOX) a 80% tvoří beton, který se do stavby uloží čerpadlem na beton, mokrý technologický proces systému zabere pouze 15% z doby výstavby. Montáž systému VELOX, na rozdíl od některých klasických materiálů, je možné provádět i při teplotách do –8°C, kdy desky VELOX tvoří ochranou izolaci betonu proti mrazu. Dodatečné úpravy lze realizovat i v průběhu stavby (například zvětšení oken, dveří, realizace kleneb). Snadná realizace instalací (elektrika, voda, centrální vysavač) drážkováním do vnitřní desky VELOX o síle 35mm.

Poréznost desek zajišťuje vynikající spojení s betonovým jádrem, maltou a lepícími tmely na bázi cementu, běžné používanými ve stavebnictví při dokončovacích povrchových úpravách konstrukcí stěn a stropů. Přesné rozměry desek zajišťují při výstavbě velkou rovinatost a kolmost staveb, čímž dochází k výrazné úspoře omítkových hmot. Zvukově izolační parametry stěn zajišťují dokonalé pohlcování zvukové a hlukové energie. Těchto vlastností se využívá i při výstavbě protihlukových stěn na dálnicích i železnicích. Veškeré konstrukce stavebního systému VELOX vykazují vysokou protipožární odolnost a zdravotní a hygienickou nezávadnost. Použití stavebního systému VELOX je zárukou zdravého a ekonomického bydlení.

Kvalitní zvuková a tepelná izolace stěn (která má téměř stejnou teplotu jako dřevěný trám u roubené stavby) vytváří uvnitř domu dokonalou pohodu obývání. V parném létě oceníte příjemný chládek uvnitř domu bez nákladné klimatizace. Úsporná doprava. U domustřední velikosti (160 m2 zastavěné plochy) zajistí dopravu kompletního stavebního systému VELOX na stavbu 2 kamiony. Při požadavcích zákazníka na kvalitní tepelně izolační konstrukci s parametry obvodové stěny, která bude vyhovovat bez dalších opatření i v budoucnu, je cena systému VELOX velmi příznivá.

Montáž stavebního systému VELOX je rychlá a jednoduchá

Montáž stavebního systému VELOX začíná na připravené základové konstrukci, kde je provedena vodorovná hydroizolace dle specifikace projektové dokumentace (FOALBIT, BITAGIT,…). Izolace se natavuje v pasech na penetrační podkladní nátěr pouze pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami VELOX. Variantně je možno provést vodorovnou hydroizolaci celoplošně s krycí ochrannou vrstvou betonové mazaniny. Požadavky na zařízení staveniště se týkají zdroje 220V, zpevněného příjezdu na staveniště a zdroje vody.

Na připravenou základovou konstrukci s provedenou vodorovnou izolací a s připravenými prostupy kanalizace a chrániček pro elektřinu, vodu se přenese skutečný půdorys stavby. Montáž stavebního systému VELOX se vždy začíná od rohu objektu. Desky VELOX se sestavují vždy dvě proti sobě (deska s tepelnou izolací se ukládá na vnější stranu stěny) pomocí ocelových distančních spon.

Tyto spony spojují jednotlivé řady desek a zároveň slouží jako rozpěrka pro vymezení tloušťky nosného betonového jádra. Po založení všech rohů se provede kontrola základních rozměrů (délek, šířek, a úhlopříček). Poté se pokračuje se sestavováním obvodových a vnitřních nosných stěn objektu do výšky jedné desky (tj. 50 cm) s vynecháním otvorů pro dveře. Ostění dveří i oken je tvořeno špaletovými pásy o tloušťce betonového jádra (u vnitřních nosných stěn) a tloušťce betonového jádra+tloušťce tepelné izolace (u obvodových stěn), které se do desek přibíjí hřebíky. Během sestavování první řady je možné do stěny vkládat instalace (kanalizační stoupačky, stoupačky centrálního vysavače). Jiný způsob je, že se do stěn vloží pás polystyrenu potřebné tloušťky, který se po betonáži odstraní.

Vznikne tak instalační šachta. Po kompletním sestavení první řady desek VELOX do výšky 50cm následuje zabetonování této první řady do cca 20-40 cm. Po uložení betonu (čerpadlem nebo častěji ručně) musí být bednění první řady zkontrolováno z hlediska rovinatosti a svislosti ostění oken, dveří a stěnových žebříčků. Další den je možné pokračovat v montáži. Druhá a následné řady desek VELOX se osazují do ocelových distančních spon a průběžně se zajišťují hřebíky (stejně jako již u první řady se rohy sousedících desek probíjejí hřebíky). Rohy se zhotovují střídavým vzájemným přesazováním vnějších desek, v místě styku se musí přibít. Ostění oken se provádí pomocí okrajových pruhů. V místě styku stěny a stropu je třeba vnější bednící desku vytáhnout až po horní úroveň navrhovaného stropu bez horizontální spáry a zajistit ji stropními sponami v počtu 4Ks/b.m.

Stropní spony se osazují v úrovni spodního okraje stropu jedním koncem na vnitřní desku bednění a druhým koncem do předvrtaných otvorů (průměru asi 12 mm) vnější desky s izolací. Z vnější strany se spona zajistí hřebíkem zaraženým do oka spony. Před ukládáním stropů je třeba opět překontrolovat vyosení stěn a popřípadě provést vyrovnání. Podle výkresu skladby stropu (kladečského výkresu) se rozmístí jednoduché podpěry (dřevěné nebo univerzální kovové) s roznášecími fošnami, které je třeba upevnit (přibít) k vnitřní desce VELOX bednění stěny. Vzdálenost svislých podpěr, při použití roznášecí fošny o tloušťce 50 mm, je cca 800 až 1000 mm.

Stropní tvarovky systému VELOX se uloží na roznášecí fošny a po obvodu stěn přibijí k vnitřním deskám bednění a do mezer mezi stropními tvarovkami se podloží, s přesahem do nosných stěn, průběžné stropní nosníky. Do obvodových a nosných stěn se vkládá věncová výztuž a na stropní nosníky v celé ploše stropu kari síť. Vystavěné bednění stěn i stropů se postupně zalévá betonovou směsí, včetně konečného vybetonování 50 mm betonové desky nad stropními tvarovkami. Na hotové podlaží může pokračovat po vytvrdnutí betonu sestavování bednění stěn následujícího patra.