Jump to content

Jednoduchá montáž

Montáž stavebního systému Velox začíná na základové konstrukci s připravenou izolací. Veloxové desky se sestavují vždy dvě proti sobě pomocí ocelových distančních spon. Spony spojují jednotlivé řady desek a zároveň slouží jako rozpěrka pro vymezení tloušťky nosného betonového jádra. Dřevěné žebříčky slouží jako pomocný prvek k dodržení svislé rovinatosti stěn. Ostění oken a dveří je tvořeno špaletovými pásy o tloušťce betonového jádra. Prázdné trubkové rozvody, instalační šachty a zářezy je možné montovat již při stavbě stěn.

Stropní panely, které jsou na staveniště dodávány „na míru“ podle kladečských výkresů, jsou také vyráběny ze stavebních desek Velox. Tyto stropní dílce se pokládají na připravené podpěry a do mezer mezi nimi se vkládá výztuž. Stropní díly z Veloxu mají malou hmotnost, proto mohou být lehko kladeny dvěma muži. Před betonáží je třeba v celé ploše stropu uložit věncovou výztuž a položit kari sítě. Nyní je celé patro připraveno na betonáž.

Dlouhodobé zkušenosti při výrobě a používání tohoto originálního stavebního systému Velox je zárukou jeho kvality. Proto je možné provádět betonáž stěn a stropů jednoho podlaží najednou. Při betonáži se v naprosté většině případů používá čerpadlo, které výrazně usnadňuje práci a šetří čas.Stavební systém Velox nabízí tepelnou izolaci obvodových stěn bez jakýchkoli tepelných mostů ve zdech a stropech.

Protože se desky Velox nechají velmi dobře opracovávat stejně jako dřevo, mohou být stropní prvky vyfrézovány pro dodatečná podomítková vedení. Stropní obklady a osvětlovací tělesa se jednoduše našroubují.Duté stropní panely v celé ploše stropu působí jako dobrá tepelná izolace.

Plochy stěn a stropů jsou velmi dobrými nosiči omítek. Je možno použít všechny běžné druhy omítek. Například u vápenocementových omítek vnitřních a obvodových stěn i stropů se používají v tomto složení: postřik (doporučuje se dokonalé proschnutí), jádrová omítka a vrchní štuk. U obvodových stěn a stropů se doporučuje použití výstužné sítě dle doporučení výrobce.

Montáž stavebního systému Velox je možné provádět svépomocí po zaškolení pracovníky firmy AS servis. Je nenáročná na zařízení staveniště a skladovací prostory. Vybavení, které je potřeba pro samotnou montáž, je základní, které většina „kutilů“ vlastní. V případě zájmu provede montáž hrubé stavby firma AS servis.

Velkou výhodou je také rychlý postup stavby, protože 80% hmotnosti hrubé stavby je realizováno strojně (beton – uložení pomocí čerpadla). Při realizaci stavby je pouze minimální použití mechanizmů.