Jump to content

CENÍK KOMPLETNÍCH STAVEBNIC platný do 31.12.2013

Cena stavebnice neobsahuje cenu betonu. Neobsahuje také cenu montáže, která se liší v závislosti na typu zvoleného domu v rozmezí od 61.000,- Kč (ARIS) do 179.900,- Kč (FORTUNA 2) bez DPH.

typ domu cena stavebnice beton v m3 typový projekt typ. projekt s úpravami
ARIS 275.800,- 29 19.900,- 37.900,-
MINERVA 2 285.300,- 38 19.900,- 37.900,-
IRIDA 317.900,- 36 19.900,- 41.900,-
ŠIPKA 335.400,- 29 19.900,- 37.900,-
IRIS 2 335.600,- 40 19.900,- 39.900,-
VENUS etapa 1 349.200,- 35 19.900,- 42.900,-
VENUS etapa 1 + 2 445.700,- 54 19.900,- 47.900,-
MINI 359.300,- 37 19.900,- 42.900,-
ARTEMIS se stropem 372.800,- 38 19.900,- 38.900,-
ARTEMIS bez stropu 349.300,- 27 19.900,- 37.900,-
URAN 389.900,- 39 19.900,- 39.900,-
MINERVA 1 402.900,- 41 19.900,- 46.900,-
ZEUS 415.500,- 37 19.900,- 45.900,-
ATLAS 442.800,- 50 19.900,- 46.900,-
ANDROMEDA 445.500,- 48 19.900,- 46.900,-
MONO se stropem 394.300,- 49 19.900,- 46.900,-
MONO bez stropu 342.900,- 42 19.900,- 38.900,-
IRIS 1 se stropem 420.500,- 43 19.900,- 46.900,-
IRIS 1 bez stropu 317.900,- 35 19.900,- 41.900,-
VERONIKA 415.400,- 45 19.900,- 46.900,-
MERKUR 425.900,- 44 19.900,- 45.900,-
TRITON 435.500,- 46 19.900,- 46.900,-
DIANA 435.700,- 46 19.900,- 46.900,-
HESTIA 441.600,- 48 19.900,- 46.900,-
CHARIS 441.100,- 46 19.900,- 46.900,-
GAIA 455.200,- 49 19.900,- 46.900,-
APOLLON 475.500,- 54 19.900,- 46.900,-
KRONOS 477.900,- 54 19.900,- 46.900,-
HEBÉ 481.300,- 55 19.900,- 50.900,-
HÉRA 481.300,- 55 19.900,- 50.900,-
KATEŘINA 505.500,- 59 21.900,- 57.900,-
LUCIE 501.500,- 59 21.900,- 57.900,-
ATHENA 504.100,- 55 19.900,- 56.900,-
HERMES 505.800,- 57 21.900,- 57.900,-
SONATA 508.400,- 56 21.900,- 57.900,-
JUPITER 508.700,- 57 21.900,- 57.900,-
MEDIUM 515.300,- 60 21.900,- 57.900,-
REA 517.600,- 61 21.900,- 57.900,-
FORTUNA 1 539.800,- 62 21.900,- 57.900,-
PRIMA 531.500,- 58 21.900,- 57.900,-
NIKÉ 536.300,- 63 21.900,- 59.900,-
BLUES 571.600,- 65 21.900,- 57.900,-
AFRODITE 1 bez sklepu 531.000,- 63 21.900,- 59.900,-
AFRODITE 1 se sklepem 623.900,- 79 21.900,- 59.900,-
AFRODITE 2 586.600,- 69 21.900,- 59.900,-
AFRODITE 3 610.300,- 74 21.900,- 59.900,-
SOLAR 599.900,- 71 21.900,- 59.900,-
FORTUNA 2 612.900,- 75 21.900,- 59.900,-
ARGUS 479.900,- 55 19.900,- 50.900,-
POSEIDON 349.900,- 39 19.900,- 42.900,-

U nových domů v naší nabídce s označením Vila

PINE, ABIES, LIME, SPRUCE, MAPLE, SHERRY, ALDER, ABELE

bude cena stavebnice systému VELOX zájemci o konkrétní dům sdělena po osobním jednání a dopřesnění požadovaných úprav.

DODÁVKA STAVEBNICE SYSTÉMU OBSAHUJE

  • obvodové zdi tloušťky 37 cm s mimořádnými tepelně izolačními vlastnostmi, kde součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K (R = 5,30 m2K/W) značně překračuje nejen požadované, ale i doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2, Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (listopad 2002)
  • vnitřní nosné zdi tloušťky 22 cm
  • stropní konstrukci zhotovenou na míru (u domů o obytným podkrovím)
  • ocelové distanční spony
  • stěnové nosníky
  • kompletní výztuž do stropů, překladů, průvlaků a věnců
  • stavební dohled techniky firmy AS servis po dobu montáže stavebního systému VELOX
  • Na vyžádání je možné zajistit dodávku obvodových stěn VELOX s tepelně izolačními vlastnostmi U = 0,14 W/m2K (R = 6,82 m2K/W) i vyššími.

Novinka

15 cm šedý polystyren s přísadou grafitu, který zlepšuje jeho tepelně izolační vlastnosti, v základní nabídce bez navýšení ceny U = 0,18 W/m2K (R = 5,30 m2K/W)

Typový projekt

Tento cenově zvýhodněný projekt je určen zákazníkům, kteří nepožadují žádné stavební úpravy v projektu, jejich pozemek se nachází na rovině a uvažují vytápění na plyn. Součástí projektu jsou stavební výkresy včetně statické části a technická zpráva. Dále projekt obsahuje výkresy instalací vody, kanalizace, elektra a topení na plyn včetně technických zpráv a specifikace materiálu s vyvedením přípojek inženýrských sítí 1 m před dům. Zákazník obdrží projektovou dokumentaci v 6-ti vyhotoveních. Typový projekt slouží pro vydání stavebního povolení i pro vlastní realizaci stavby. Situaci stavby se zakreslením napojení na inženýrské sítě v místě stavby, průvodní zprávu a požární zprávu upravenou pro daného stavebníka a daný pozemek je možné zajistit za cenu 8.000,-- Kč bez DPH pro všechny typové domy z nabídky. Typový projekt neobsahuje průkaz energetické náročnosti budovy, který lze na vyžádání objednat.

Typový projekt s úpravami

Tento projekt je určen zákazníkům, kteří si zvolí typový rodinný dům z nabídky firmy AS servis, ale požadují individuální úpravy typového projektu – zrcadlové otočení domu, zvětšení půdorysu nebo naopak zmenšení, vynechání nebo posunutí zdí, změny v rozměrech a tvarech oken, změna topného média nebo ostatních instalací. Projekt dále obsahuje osazení do terénu i s přepracováním základů podle místních podmínek, dokumentaci všech upravených instalací včetně jejich napojení na stávající sítě na pozemku i zprávu protipožárního zabezpečení. Projekt s úpravami slouží pro vydání stavebního povolení i pro vlastní realizaci stavby.

Typový projekt s úpravami neobsahuje průkaz energetické náročnosti budovy, který lze na vyžádání objednat.

Firma AS SERVIS si dovoluje upozornit, že projektová dokumentace není samostatně, bez dodávky stavebnice systému VELOX, prodejná.